top of page
Vindturbiner i fjellene

Bærekraft

Faun er bundet i sine forpliktelser til å respektere, støtte og følge FNs menneskerettigheter for alle individ som kan bli berørt av bedriftens virksomhet. FN har gitt verden en felles arbeidsplan; FNs bærekraftsmål, for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringer innen 2030. Faun skal bidra til at vi når FNs bærekraftsmål og at respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold fremmes. Det viktige bærekraftløftet krever en langsiktig strategi og åpen dialog. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere retningslinjer og rutiner slik at driften vår oppfyller lovkrav og forventinger.

Åpenhetsloven

Faun er omfattet av Åpenhetsloven og vi jobber tett med våre leverandører og samarbeidspartnere for å få til gode tiltak og forbedringer. Faun tar avstand fra leverandører, kunder eller andre samarbeidspartnere som viker fra, eller aktivt forhindrer at individers menneskerettigheter følges. Videre er bedriften sertifisert i henhold til FSSC 22000 (matsikkerhet) hvor aktsomhetsvurdering av leverandører er et krav.

 

I aktsomhetsvurderingen inngår:

  • Alle leverandører registreres, evalueres og godkjennes i bedriftens kvalitetssystem før de tas i bruk. Evalueringen er knyttet til matsikkerhet, leveringsevne, samt leverandørenes sosiale og miljømessige ansvarlighet.

  • Leverandører revideres jevnlig og intervallet styres av risikovurderingen for den enkelte leverandør og hvor kritisk vare/tjeneste er for Fauns drift.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Faun legger til rette for ansvarlig produksjon der vi utnytter våre ressurser med klokskap, og arbeider kontinuerlig for å redusere vårt miljøavtrykk. Vi etablerer derfor årlige tiltaksplaner for å redusere belastning fra bedriften på ytre miljø. Disse er knyttet til Fauns overordnede bærekraftsmål:

  • Tilby og legge til rette for bruk av mer bærekraftig produktemballasje for våre kunder.

  • Redusere total avfallsmengde.

  • Øke andel kildesortert avfall slik at bedriften til enhver tid tilfredsstiller gjeldende krav i EU-regelverket.

  • Redusere energiforbruk.

Redegjørelse samfunnsansvar (dokument)

bottom of page