AVTALER OG PROTOKOLLER

Signerte avtaler og protokoller mellom arbeidsgiver og Faunklubben.

Lokal særavtale

Protokoll lønnssystem