64 90 76 60
 
 
 

Tabletter og kapsler

Komprimering av pulver til tabletter er et omfattende fagområde der Faun Pharma er stolte over å inneha nødvendig spisskompetanse og teknologi.
 
Faun Pharma har også svært effektive og nøyaktige maskiner for fylling av pulver i kapsler av hardgelatin. Hardgelatinkapsler består av to deler («topp og bunn») som fylles med en pulverblanding og settes sammen under selve komprimeringen.

Tabletter eller kapsler?
Produktets farge, fasong, størrelse og utforming har stor betydning for forbrukeren, samtidig som det gir uante muligheter for profilering i markedet. Hos Faun Pharma har vi verdifull fagkunnskap og lang erfaring som gjør oss i stand til å veilede våre kunder i valg av rett format.

Det er råvarenes egenskaper, og sammensetningen av selve resepten, som avgjør om et produkt er best egnet i tablett- eller kapselform. Basert på vår erfaring og fagkunnskap samt kundens spesielle ønsker og innspill, diskuteres dette grundig i hvert enkelt tilfelle for å komme frem til den optimale løsningen.Coating

I tillegg til en rekke ulike formverktøy, tilbyr Faun Pharma også coating av tabletter. Coating er en prosess der tablettene dragéres (lakkeres) med et tynt lag kjemisk eller organisk lakkmateriale, for å gjøre overflaten jevn og tabletten lett å svelge. Coating benyttes også for å gi tablettene en spesiell farge eller hardhet, ut fra ønsket utseende og egenskaper for produktet.

Skriv ut