64 90 76 60
 
 
 
64 90 76 60
Kontakt

Kvalitet

Vi tar kvalitet på alvor
Faun Pharma tar kvalitet på alvor og vårt styringssystem for kvalitet er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015. Sertifiseringen innebærer at Faun Pharmas systemer og prosesser for oppfølging av kvalitet er gjennomgått og godkjent i henhold til kravene. 

Faun Pharma er eneste norske kontraktsprodusent med sertifisering innen sin bransje. Spesielt innenfor eksport er ISO sertifisering nærmest et krav.

Full sporbarhet
Videre ble det i 2010 innført et helintegrert ERP datasystem, der all aktivitet i bedriften loggføres i detalj. Dette er et viktig arbeidsverktøy i den daglige driften og kvalitetskontrollen, og sikrer leveringspresisjon og konsistens fra leveranse til leveranse. Systemet gir både oss og våre kunder full sporbarhet av råvarer, resepter, ordre, produksjon og fakturering. Dette gir en unik kontrollmulighet gjennom hele verdikjeden, og er en ekstra trygghet for kunden.

Vår åpenhet rundt kvalitet, produktinnhold og leveranser gjør Faun Pharma til et trygt produksjonssted for din virksomhet!

 

Faun Pharma følger alle forskrifter fra Mattilsynet og Legemiddelverket for produksjon og merking. Vår kvalitetsstyring er basert på HACCP-prinsippene. HACCP er internasjonalt det mest anerkjente systemet for trygg av næringsmiddelproduksjon. 


Skriv ut